To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet - Poziom 1 - data szkolenia 4-5 czerwiec 2018r.
już niedostępne 3 200,00 zł -
  Bilet - Poziom 2 - data szkolenia 25-26 czerwiec 2018r.
już niedostępne 3 250,00 zł -
  Bilet - Poziom 1 - data szkolenia 26-27 lipiec 2018 r.
już niedostępne 3 250,00 zł -
  Bilet - Poziom 2 - data szkolenia 20-21 sierpień 2018 r.
20 Sierpnia 2018 3 250,00 zł

Diagnostyka i leczenie interdyscyplinarne problemów zwarcia
i schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego dla ortodontów  

Możliwość otrzymania dotacji na szkolenie w wysokości 80%


Częstochowa 

Poziom I: 4-5 czerwiec 2018 r.

   26-27 lipiec 2018 r.

Poziom II: 25-26 czerwiec 2018 r.

  20-21 sierpień 2018 r.

SZKOLENIE DLA: lekarzy dentystów zajmujących się ortodoncją 

Poziom 1

CELE SZKOLENIOWE: 

- po szkoleniu uczestnik będzie wiedział 

 • jak rozróżnić sytuacje, w których do przywrócenia prawidłowych relacji okluzyjnych potrzebna jest współpraca interdyscyplinarna,  
 • 6 sytuacji klinicznych najczęściej spotykanych do rozróżnienia kiedy leczenie ortodontyczne będzie głównym leczeniem zastosowanym dla pacjenta 
 • Jakie są najczęściej spotykane przyczyny braku stabilizacji ortopedycznej (patologiczna ruchomość zębów, nieprawidłowa biomechanika ssż, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w ssż, przykurcze patologiczne mięśni pozycjonujących ssż, parafunkcje - bruksizm)   
 • Jaka jest przyczyna braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemne zależności, metodyka badania 
 • Jakie są błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej - na przykładzie wcześniej przeprowadzonego leczenia protetycznego, ortodontycznego 
 • Jakie są rodzaje błędów popełnianych podczas rejestracji zwarcia i płaszczyzny okluzyjno-estetycznej 
 • Czym jest wymiar pionowy zwarcia - co nam daje, jak pomaga, kiedy zmieniać a kiedy zostawić 
 • wax-up, szynach stabilizacyjnych, mock-up jako wstęp do przywrócenia  stabilizacji ortopedycznej na poziomie ssż i zębów oraz prawidłowego modelu zwarcia 

- po szkoleniu uczestnik będzie umiał/zdobędzie umiejętność 

 • rozróżnienia sytuacji w których będzie konieczna współpraca pomiędzy ortodontą a stomatologiem odtwórczym 
 • analizy zwarcia u pacjentów z powikłaniami ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy , OUN), na co zwrócić uwagę i jak 
 • rozpoznania braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów i ssż 
 • przywrócenia stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów przez wykonanie korekty zwarcia, szyny stabilizacyjnej, zastosowanie ćwiczeń mięśniowych czy odpowiedniej fizjoterapii i farmakoterapii 
 • ustalania odpowiedniego wymiaru pionowego zwarcia - po szkoleniu  uczestnik rozwinie kompetencje 
 • komunikacji z innymi specjalistami od problematyki okluzji 
 • komunikacji z pacjentem pod kątem wskazania przyczyn odpowiedzialnych za powstanie braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów czy ssż 
 • przywrócenia ww. braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów czy ssż przez zbadanie pacjenta, wykonanie korekty zwarcia czy szyny stabilizacyjnej 
 • współpracy interdyscyplinarnej z innymi specjalistami od bólu jamy ustnej i twarzy jak anestezjolodzy, neurolodzy, fizjoterapeuci

EFEKTY SZKOLENIOWE:

 • Samodzielna nauka niezbędnych czynności potrzebnych do diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego pacjentów ortodontycznych z problemami z zakresu okluzji funkcjonalnej 
 • Samodzielna praca z łukiem twarzowym i artykulatorem, analiza modeli diagnostycznych, korekta zwarcia (klasyczna, elektroniczna) na modelach i w jamie ustnej pacjenta.
 • Samodzielna nauka rozpoznawania przeszkód zwarciowych (zgryz urazowy) i sposoby jej eliminacji. 
 • Praktyczne pokazy: pracy z deprogramatorami, kiedy i jakie stosować, wykonawstwa indywidualnego stolika siecznego. 
 • Ocena badań obrazowych pantomogram, TK, CBCT, MRI ze szczególnym uwzględnieniem okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. Samodzielne wykonywanie 4 testów przesiewowych do oceny okluzji funkcjonalnej. Samodzielna nauka najczęstszych technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu klinicznym (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych). 

PLAN SZKOLENIOWY:

 1. Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego.  
 2. 6 kluczowych pytań przy współpracy ortodonta-stomatolog odtwórczy-periodontolog.
 3. Okluzja w ujęciu czynnościowym w ortodoncji jak ją połączyć z wymaganiami estetycznymi pacjenta ortodontycznego. Analiza estetyczno-czynnościowa z udziałem pacjenta w oparciu o kartę badania interdyscyplinarnego Estetyka-Funkcja-Struktura-Biologia. 4 testy przesiewowe do oceny okluzji czynnościowej.
 4. Łuk twarzowy i artykulator - niezbędne narzędzia do rejestracji i planowania relacji estetyczno-czynnościowych  pacjenta. Omówienie systemu Panadent i analizatora zebowo-twarzowego Koisa. Rola laboratorium w przygotowaniu modeli diagnostycznych. Cechy okluzji czynnościowej u pacjenta ortodontycznego ze szczególnym uwzględnieniem IP, CR, CPI,
 5. Samodzielna rejestracja łukiem twarzowym i montaż modeli w artykulatorze przez uczestników kursu. Praktyczne sposoby znajdowania relacji centralnej u pacjenta ortodontycznego , co CR i CPI zmienia w diagnostyce i leczeniu ortodontycznym. Samodzielne znajdowanie relacji centralnej i pierwszych kontaktów zwarciowych (centralnej okluzji). Pokaz kliniczny i laboratoryjny wykonawstwa, oddania i korekty szyny stabilizującej.
 6. Korekta zwarcia na zamontowanych modelach diagnostycznych, na co warto zwrócić uwagę, błędy przy planowaniu odpowiedniego wymiaru zwarcia.
 7. Korekta zwarcia klasyczna i elektroniczna (T-Scan III) przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego i po zakończonym leczeniu ortodontycznym wsk. i p/wsk. Pokaz praktyczny z udziałem pacjenta. Praktyczne pokazy: pracy z deprogramatorami, kiedy i jakie stosować, wykonawstwa indywidualnego stolika siecznego.
 8. Rejestracja i odtwarzanie indywidualnych wzorców żucia pacjenta na przykładzie indywidualnego stolika siecznego. Pokaz praktyczny i rejestracja. 
 9. Omówienie i pokaz praktyczny działania urządzenia Bruxoff do poszerzonej diagnostyki bruksizmu. 
 10. Omówienie deprogramatorów i ich rola w przywracaniu prawidłowej okluzji czynnościowej : Lucia Jig, Leaf Gauge, Deprogramator Koisa, Szyna Michigan. Demonstracja i pokaz praktyczny z udziałem pacjenta. 
 11. Przykłady diagnozowania i leczenia interdyscyplinarnego pacjentów z problemami okluzji czynnościowej i wadami ortodontycznymi.

Wymagane materiały: 

Odlane MODELE WŁASNYCH ZĘBÓW, które będą montowane w artykulatorach, bądź będą wykonywane na nich szyny stabilizujące. Minimalna liczba uczestników:

POZIOM 2

CELE SZKOLENIOWE:

- po szkoleniu uczestnik będzie wiedział o

 • zdefiniowaniu problemu bruksizmu: definicja, podział, przyczyny, kierunku diagnozowania i sposoby leczenia
 • diagnostyce i leczeniu patologicznego starcie zębów wywołanego bruksizmem i czynnikami chemicznymi,
 • określeniu roli struktur narządu żucia (mięśnie, ssż) w procesie adaptacji u pacjentów z bruksizmem
 • projektowaniu prac protetycznych i modelu okluzji u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem zarówno na zębach własnych jak i u pacjentów z odbudowami protetycznymi wspartymi na implantach
 • roli materiałów odpowiednich do odtworzenia patologicznie startego uzębienia,
 • odmienności występowania patologicznie startego uzębienia oraz bruksizmu u dzieci
 • roli wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze
 • schemacie postępowania u pacjentów przygotowanych do kompleksowej przebudowy zwarcia

- po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętność

 • umiejętność diagnostyki różnicowej patologicznego starcia uzębienia, na co zwrócić uwagę i jak leczyć
 • umiejętność rozpoznania różnych czynników układowych towarzyszących bruksizmowi jak zaburzenia oddychania, snu czy przewodu pokarmowego
 • umiejętność wybrania najlepszej opcji terapeutycznej związanej nie tylko z uzębieniem pacjenta ale i schorzeń układowych
 • umiejętność ustalania odpowiedniego wymiaru pionowego zwarcia potrzebnego do odbudowy patologicznie startego uzębienia

- po szkoleniu uczestnik rozwinie kompetencje

 • komunikacji z pacjentem pod kątem wskazania przyczyn odpowiedzialnych za powstanie patologicznego starcia uzębienia czy parafunkcji jak np. bruksizm czy chrapanie
 • leczenia patologicznego starcia uzębienia czy parafunkcji jak np. bruksizm czy chrapanie
 • współpracy interdyscyplinarnej z innymi specjalistami od parafunkcji w obrębie jamy ustnej i twarzy jak pulmunolodzy, gastrolodzy, laryngolodzy, pediatrzy

EFEKTY SZKOLENIOWE:

 1. Samodzielna rozszerzona nauka niezbędnych czynności potrzebnych do diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego pacjentów ortodontycznych z problemami z zakresu okluzji funkcjonalnej w tym:
 2. Samodzielna praca z łukiem twarzowym i artykulatorem, analiza modeli diagnostycznych, korekta zwarcia (klasyczna, elektroniczna) na modelach i w jamie ustnej pacjenta.
 3. Samodzielna nauka rozpoznawania przeszkód zwarciowych (zgryz urazowy) i sposoby jej eliminacji.
 4. Praktyczne pokazy: pracy z deprogramatorami, kiedy i jakie stosować, wykonawstwa indywidualnego stolika siecznego.
 5. Ocena badań obrazowych pantomogram, TK, CBCT, MRI ze szczególnym uwzględnieniem okolicy stawu skroniowo-żuchwowego.
 6. Samodzielne wykonywanie 4 testów przesiewowych do oceny okluzji funkcjonalnej.
 7. Samodzielna nauka najczęstszych technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu klinicznym (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych).
 8. Pokaz kliniczny i laboratoryjny wykonawstwa, oddania i korekty szyny stabilizującej.
 9. Omówienie i pokaz praktyczny działania urządzenia Bruxoff do poszerzonej diagnostyki bruksizmu.

PLAN SZKOLENIOWY:

 1. Wprowadzenie do schorzeń ssż; anatomia i patologia struktur twarzoczaszki ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki ssż pod kątem ortodontycznym.
 2. Ból obszaru jamy ustnej i twarzy, rola wywiadu i badania klinicznego w postawieniu prawidłowej diagnozy. Pokaz praktyczny z pacjentem. (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych).
 3. Zgryz urazowy jako przykład braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów algorytmy postępowania przed, w trakcie i po leczeniu ortodontycznym. Pokaz kliniczny.
 4. Samodzielna nauka najczęstszych technik diagnostycznych wykorzystywanych w badaniu klinicznym (testy oporowe, prowokacyjne, trakcja, translacja, lokalizacja i wywoływanie punktów spustowych).
 5. Pacjent z ograniczoną/nadmierną ruchomością żuchwy w gabinecie ortodontycznym. Algorytmy postępowania.
 6. Pacjent z odgłosami akustycznymi w stawie sż.
 7. Szyny zwarciowe jako przykład przywracania utraconej stabilizacji ortopedycznej. Omówienie różnych typów szyn: stabilizującej, repozycyjnej, piwotującej, NTI. Wskazania do stosowania poszczególnych rodzajów szyn. Algorytmy noszenia szyn u pacjentów ortodontycznych przed, w trakcie i po zakończonym leczeniu ortodontycznym.
 8. Wykonawstwo laboratoryjne szyny stabilizującej - pokaz praktyczny. Oddanie szyny i jej dopasowanie - pokaz z pacjentem.
 9. Opcja: istnieje możliwość wykonania szyny dla każdego uczestnika szkolenia i dopasowania jej na kursie.
 10. Starcie patologiczne zębów. Standardowy przykład współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy ortodontą - stomatologiem odtwórczym i periodontologiem. Omówienie starcia tylko w odcinku przednim tylko w odcinku bocznym, uogólnionego starcia zębów.
 11. Wywiad i badanie kliniczne pacjenta z starciem patologicznym zębów. Pokaz praktyczny z udziałem pacjenta. Praktyczne różnicowanie kliniczne pod kątem ortodontycznym.
 12. Bruksizm i inne parafunkcje jako przykład sensytyzacji OUN. Jak rozmawiać, diagnozować i leczyć. Praktyczne zastosowanie kliniczne aparatu Bruxoff jako dedykowanego stomatologom urządzenia do diagnostyki bruksizmu.

Wymagane materiały:

Odlane MODELE WŁASNYCH ZĘBÓW, które będą montowane w artykulatorach, bądź będą wykonywane na nich szyny stabilizujące.


Kadra dydaktyczna:

Błażej Szczerbaniewicz

 • lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska. Od 2014 roku na wniosek Prof. Jana Dobrogowskiego założył Sekcję Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu której głównym celem jest integracja środowiska stomatologicznego i lekarskiego w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w tym szczególnie bólu jamy ustnej i twarzy, bruksizmu, okluzji oraz schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Na rynku szkoleniowym działa od 1999 roku najpierw jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu następnie jako wykładowca stworzonego przez siebie autorskiego programu szkolenia podyplomowego z okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
Historia prowadzącego
 • 1995 - 1996 - Staż podyplomowy w Prywatnej Klinice Implantologicznej w Ustroniu Zdrój
 • 1996 - 2001 - Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Asystent
 • 1998 - udział w 2-miesięcznym międzynarodowym kursie Continuing Education Advanced Program in The Diagnosis and Management of Orofacial Pain- A Course for International Scholars, UMDNJ, Newark, USA - specjalizacja I stopnia z stomatologii ogólnej
 • 2002 - Zorganizowanie z Wydawnictwem Kwintesencja Międzynarodowej Konferencji Ból w stomatologii w Warszawie
 • 2006 - 2016 - Aktywny udział (wykłady i warsztaty praktyczne na temat schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i zwarcia) w ogólnopolskich zjazdach organizowanych przez Wydawnictwo Kwintesencja i Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
 • 2009 - 2010 Vice - Prezydent European Academy of Craniomandibular Disorders
 • 2013 - Prezydent European Academy of Craniomandibular Disorders
 • 2014 -do dzisiaj- Przewodniczący Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Informacje organizacyjne:

CENA 1 SZKOLENIA: 3200 zł brutto / osoba

 • Poziom I - 4-5 czerwiec 2018 r. / 26-27 lipiec 2018 r.
 • Poziom II - 25-26 czerwiec 2018 r. / 20-21 sierpień 2018 r.

MIEJSCE: Przychodnia stomatologiczna KODENT, Wręczycka 44/46, 42-200 Częstochowa

GODZ.: 10-18

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ:

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: biuro@dentalway.pl 

Po wysłaniu maila otrzymasz maila z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia

 • tel. kontaktowy: 883613100
 • biuro@dentalway.pl

Minimalna liczba uczestników, gwarantująca przeprowadzenie szkolenia : 5 osób

Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem:http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Częstochowie wydarzenia Częstochowa